Marii Skłodowskiej-Curie 5 25-652 Kielce

tel. +48 730 602 530